Arveavgiften forsvinner Arveavgiften forsvinner

Etter 31.12. er arveavgiften historie. Det kan få store konsekvenser dersom du gir eller mottar gaver, arver verdier eller skal gjennomføre et generasjonsskifte i næringen.
 
I utgangspunktet er dette gode nyheter.
 
Det man bør være klar over er at samtidig med at arveavgiften forsvinner innføres et kontinuitetsprinsipp. Dette innebærer at arving overtar arvelaters inngangsverdi. I dag gjelder dette prinsippet kun for aksjer, men vil nå også gjelde for f.eks eiendom og næringsvirksomhet.
I praksis betyr dette at dersom man arver en eiendom etter 31.12.2013 med lav kostpris og høy virkelig verdi, så vil man unngå 10% arveavgift, men man vil i stedet måtte betale skatt (28% evt ca 48%)på gevinsten ved et senere salg. Gevinsten vil da utgjøre forskjellen mellom salgssum og opprinnelig eiers kostpris.
 
Eksempel;
Ekteparet A og B har en utleiebolig som de i sin tid betalte 1 million kroner for. I dag har boligen en verdi på 3 millioner kroner. Urealisert gevinst er dermed 2 millioner kroner. Dersom A og B selger boligen, gir dette en skatt på 560.000 kroner (kr 2 mill. * 28 %).
A og B har en datter, C. Hvis A og B gir bort boligen til C før 1.januar 2014, vil Cs inngangsverdi være 3 millioner kroner, fordi det før nyttår gjelder et diskontinuitetsprinsipp ved overføring av denne type eiendeler. Den skattepliktige (urealiserte) gevinsten er dermed falt bort.
Overføringen til C utløser en arveavgift på kr 179.600. Det vil si at C sparer 380.400 kroner på å arve før nyttår enn å overføre etter nyttår. I et skatte- og avgiftsmessig perspektiv er overføringen til C derfor gunstig.
 
Hvis du er i tvil om dette temaet så er det bare å ta kontakt med oss

Vis alle nyheter